BUEHLER发布岩相EBSD图谱

2010-10-18 16:13 来源: 美国标乐有限公司(Buehler
收藏到BLOG
BUEHLER标乐公司编纂的EBSD岩相图谱,着眼于镶嵌试样和薄片切割试样的比较,收录了石英、奥长石、石榴石等材料的相图。
 
欲了解详情,请访问BUEHLER标乐中文网站:。或直接在线阅读
 
敬请联系BUEHLER市场部lesley.chen@buehler.com

 

本文来源: 美国标乐有限公司(Buehler    
qrcode http://m.antpedia.com/news/103160.html
扫描二维码,在手机上查看:
BUEHLER发布岩相EBSD图谱
http://m.antpedia.com/news/103160.html

我来说两句

验证: seccode